Odkrijte ponudbo lokalne hrane 

PROJEKT UIA - Urban Soil 4 Food:

Vzpostavitev inovativne krožne ekonomije, temelječe na obnovljivih urbanih zemljinah, za povečanje lokalne samooskrbe s hrano in zmanjšanje ogljičnega odtisa »Urban soil 4 food« v prevodu v slovenski jezik pomenijo “urbana zemljina za hrano”. V projektu projektni partnerji želimo izpostaviti in se osredotočiti na področje upravljanja in rokovanja z zemljo, kot učinkovitim virom za ureditev urbanih vrtov. Skozi proces izvajanja projekta želimo realizirati izziv, da se zemljine v primeru izvedenih gradbnih del ne odlagajo kot odpadek na ustreznih deponijah, temveč se vključijo v proces nadaljnje uporabe in se z ustreznimi izvedenimi postopki obogatijo in dopolnijo s predelanimi organskimi odpadki, ki nastajajo v drugih procesih. Obdelana in na novo pridelana zemlja se lahko tako ponovno uporablja kot osnovna zemljina za ureditve vrtov, kjer se prideluje zelenjava in druge poljščine za potrebe lokalnega prebivalstva.

Na tak način obdelane zemljine predstavljajo inovativni pristop k ustvarjanju dodane vrednosti ravnanja z naravnimi viri in predstavljajo priložnost za ustvarjanje novih zelenih delovnih mest in ustvarjanja novih prihodkov v procesu pridelave oz. obdelave zemljine s koriščenjem in prodajo v procesu inovativnega krožnega gospodarstva. Implemetnacija se bo izvajala v lokalnem okolju mesta Maribor.

Zavod za inovativnost in podjetništvo, Maribor, v sklopu projekta izvaja aktivnosti, vezane na osveščanje lokalnega prebivalstva, izobraževanja in informiranja ter razvoja inovativne platforme za vse deležnike, katerim je projekt namenjen (tako projektnim partnerjem, kot nosilcem izvajanja aktivnosti, kakor končnim uporabnikom iz vrst lokalnega prebivalstva in gospodarskimi subjekti), z željo po trajnostni uporabni vrednosti ter je zadolžen za razvoj in implementacijo spletne platforme Inno Rural, kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje po lokalni hrani in produktih. Več o samem razvoju platforme, lahko sledite video predstavitvi.

Za več informacij nas kontaktirajte:

Janja VIHER, janja.viher@zipiie.eu